CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP TẠI KHOA CƠ KHÍ

Ngành Bảo trì Hệ thống thiết bị công nghiệp

Kỹ thuật viên ngành Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp sẵn sàng đảm nhiệm các công việc được giao ở các nhà máy, xí nghiệp, công ty, cơ sở sản xuất, kinh doanh. Không ngừng cải tiến kỹ thuật, áp dụng phương pháp bảo trì, bảo dưỡng hiện đại vào sản xuất.

Ngành Cắt gọt kim loại

Kỹ thuật viên Ngành Cắt gọt kim loại có thể đảm nhiệm các công việc về cơ khí chuyên ngành cắt gọt kim loại tại các công ty, nhà máy, xí nghiệp cơ khí chế tạo hoặc trong lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật cơ khí, các cơ sở đào tạo và nghiên cứu có liên quan đến lĩnh vực cơ khí.

Ngành Chế tạo khuôn mẫu

Kỹ thuật viên Ngành Chế tạo khuôn mẫu có kiến thức tổng hợp về công nghệ khuôn mẫu, kiến thức về qui trình công nghệ gia công chi tiết, lắp ráp và vận hành khuôn mẫu. Áp dụng được những kiến thức cơ sở và chuyên môn đã học để xử lý các yếu tố công nghệ trong ngành khuôn mẫu. Khả năng tổ chức, khai thác các máy móc và thiết bị cơ khí nhằm phục vụ sản xuất khuôn mẫu.

Ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí

Người học tốt nghiệp Ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí có khả năng áp dụng được những kiến thức cơ sở và chuyên môn đã học để xử lý các yếu tố công nghệ trong ngành cơ khí. Khả năng tổ chức, khai thác, thiết kế các máy móc và thiết bị cơ khí nhằm phục vụ sản xuất hiệu quả và an toàn.

Ngành Cơ khí chế tạo

Người học sau khi tốt nghiệp Ngành Cơ khí chế tạo có thể đảm nhiệm các công việc về chuyên ngành cơ khí chế tạo, sản xuất các thiết bị, máy móc trong lĩnh vực cơ khí tại các công ty, nhà máy, xí nghiệp cơ khí chế tạo. Hoặc có thể tham gia trong lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật cơ khí, các cơ sở đào tạo và nghiên cứu có liên quan đến lĩnh vực cơ khí chế tạo.

Ngành Công nghệ chế tạo dụng cụ

Kỹ thuật viên sau khi tốt nghiệp, có thể tham gia điều hành sản xuất trên các trang thiết bị công nghệ cơ khí, chế tạo ra các dụng cụ cắt gọt có độ chính xác cao. Đồng thời có thể làm việc trong các hoạt động dịch vụ kỹ thuật có liên quan đến lĩnh vực dụng cụ cơ khí ở mức độ cấp phân xưởng sản xuất.