BỘ MÔN CƠ SỞ CƠ KHÍ

– Chịu trách nhiệm giảng dạy và quản lý, biên soạn đề cương chi tiết, giáo trình, tài liệu tham khảo đối với các học phần lý thuyết cơ sở như: Vẽ kỹ thuật, Dung sai – Kỹ thuật đo, Sức bền vật liệu, Cơ lý thuyết, Vật liệu học …

– Thực hiện công việc nghiên cứu khoa học hợp tác trong đào tạo với các doanh nghiệp và đối tác ngoài trường.

– Đội ngũ nhân sự:

+ Th.S Vũ Quang Khải ( Trưởng Bộ môn)

+ Th.S Vũ Thị Hương

+ Th.S Lư Thị Yến Vũ

+ Th.S Dương Thị Hồng

+ Th.S Nguyễn Thị Xuân Chinh

+ Kỹ sư Phan Thị Xuân Trang

+ Kỹ sư Nguyễn Thanh Vũ