THÔNG BÁO GIẢNG VIÊN

Kế hoạch công tác tháng 6-2022

Kính gửi Quý Thầy, Cô trong khoa! Kế hoạch 380/KH-LTT-TC ngày 02/6/2022 Kế hoạch Công tác tháng 6 năm 2022

Kế hoạch diễn tập xử lý tình huống có F0, F1 khi sinh viên đi học trực tiếp tại Trường

Kế hoạch Tổ chức diễn tập xử lý tình huống khi sinh viên đi học trực tiếp có ca F0, F1 và biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh

Kế hoạch tổ chức Hội thi Thiết bị đào tạo tự làm cấp Trường năm 2021

Kính gửi quý Thầy/Cô trong Khoa Kế hoạch tổ chức Hội thi Thiết bị đào tạo tự làm cấp Trường năm 2021.

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 12

Kính gửi quý Thầy/Cô trong Khoa bản Kế hoạch công tác tháng 12 năm 2021 của Nhà trường.​

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH THẺ SACOMBANK CHO GIẢNG VIÊN THỈNH GIẢNG

Phòng Kế hoạch - Tài chính kính gửi quý Thầy/ Cô Thông báo về việc phát hành thẻ tại Ngân hàng Sacombank cho giảng viên giảng dạy thỉnh giảng tại trường.

Kế hoạch công tác Tháng 11 năm 2021

Kính gửi quý Thầy/Cô trong Khoa bản Kế hoạch công tác tháng 11 năm 2021 của Nhà trường.

Kế hoạch công tác thi đua khen thưởng năm học 2021-2022

Kính gửi quý Thầy/Cô trong Khoa Kế hoạch công tác thi đua khen thưởng năm học 2021-2022 của Nhà trường.

Thông tư quy định về điều lệ Trường Cao đẳng

Kính gửi quý Thầy/Cô trong Khoa Thông ti quy định vầ Điều lệ Trường Cao Đẳng