Thông báo Về việc làm thẻ đa năng cho toàn thể sinh viên đang học tại trường

Kính gửi Quý Thầy, Cô trong Khoa.

Thông báo số 1211/TB-LTT-TTGD ngày 02/11/2021 Thông báo Về việc làm thẻ đa năng cho toàn thể sinh viên đang học tại trường.

Leave a Comment