Thông báo Thời gian nghỉ Tết Dương lịch năm 2022, Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 và một số công việc thực hiện trước, trong dịp nghỉ Tết

Kính gửi Quý Thầy, Cô trong Khoa Cơ khí

Thông báo số 1495/TB-LTT ngày 16/12/2021 Thông báo Thời gian nghỉ Tết Dương lịch năm 2022, Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 và một số công việc thực hiện trước, trong dịp nghỉ Tết

Leave a Comment