THÔNG BÁO SINH VIÊN

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2022

Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM thông báo tuyển sinh hệ Cao đẳng và Trung cấp năm 2022.

KẾ HOẠCH XÉT CHỌN SINH VIÊN TIÊU BIỂU CẤP TRƯỜNG NĂM 2022

Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM thông báo Kế hoạch xét chọn sinh viên tiêu biểu cấp trường năm 2022

THÔNG BÁO PHỔ BIẾN CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG VỚI SINH VIÊN

Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM thông báo phổ biến một số điều sửa đổi, bổ sung về chính sách tín dụng đối với sinh viên

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH VÀ NHẬP HỌC TỪ XA

Thông báo hướng dẫn đăng ký tuyển sinh và nhập học từ xa của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng năm 2021. Hướng dẫn chi tiết cách đăng ký ngành học, cách đóng học phí từ xa qua tài khoản ngân hàng.

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG NĂM 2021

Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh Liên thông Cao đẳng hệ chính quy năm 2021.

THÔNG BÁO THI HỌC SINH SINH VIÊN GIỎI CẤP KHOA NĂM 2021

Khoa Cơ khí phát động phong trào thi đua nhằm tìm ra các sinh viên, học sinh giỏi trong các môn chuyên ngành để từ đó lựa chọn các em có thành tích xuất sắc tham dự Đội tuyển Khoa nhằm chuẩn bị cho các kỳ thi trong năm 2022 và các nhăm tiếp theo.

THÔNG BÁO CHIÊU SINH CÁC LỚP ĐÀO TẠO NGẮN HẠN TẠI KHOA CƠ KHÍ

Khoa Cơ khí thông báo mở các lớp đào tạo ngắn hạn (hàng tuần) nhằm giúp các bạn sinh viên và người lao động nâng cao kỹ năng nghề nghiệp. Các lĩnh vực bao gồm: Lập trình CNC, Thiết kế cơ khí với phần mềm 3D, Gia công chi tiết trên máy CNC, Thực hành Hàn cơ bản và nâng cao...

CÁC DOANH NGHIỆP HỢP TÁC CÙNG KHOA CƠ KHÍ