THÔNG BÁO PHÁT HÀNH THẺ SACOMBANK CHO GIẢNG VIÊN THỈNH GIẢNG

Phòng Kế hoạch – Tài chính kính gửi quý Thầy/ Cô Thông báo về việc phát hành thẻ tại Ngân hàng Sacombank cho giảng viên giảng dạy thỉnh giảng tại trường (kể cả giảng viên biên chế có hợp đồng giảng dạy thỉnh giảng) và CB-VC-NLĐ có nhu cầu mở thẻ với những ưu đãi dành riêng cho CB-VC-NLĐ của trường.

Kể từ 01/01/2022, việc chi trả tiền công giảng dạy thỉnh giảng sẽ được chi trả vào tài khoản ATM mở tại Sacombank. Vì vậy, đề nghị quý Thầy/ Cô triển khai gấp nội dung thông báo này đến thầy cô đang giảng dạy thỉnh giảng trong đơn vị được biết và gửi hồ sơ mở thẻ về P.KH-TC trước ngày 10/12/2021. ( Mẫu đính kèm)

Trân trọng./.

Leave a Comment