CÁC ĐỀ TÀI KHOA HỌC ĐÃ HOÀN THIỆN

Đề tài: Thiết kế, chế tạo máy Phay CNC

Đề tài NCKN cấp Trường năm 2019. Mô hình đã đạt giải Nhất tại Hội thi Thiết bị đào tạo tự làm Toàn quốc năm 2019.

Đề tài: Thiết kế , chế tạo cánh tay Robot 6 bậc tự do

IMG-0171

Đề tài NCKH cấp trường năm 2020. Mô hình đang được đưa vào giảng dạy tại Khoa Cơ khí, Trường CĐ Lý Tự Trọng TP. HCM