Kế hoạch tổ chức vòng sơ tuyển cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp” Startup Kite 2022

Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM xây dựng kế hoạch về việc tổ chức vòng sơ tuyển cuộc thi ” Ý Tưởng khời nghiệp học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp Starup Kite 2022″.

Thời gian đăng ký dự thi trước ngày 15/06/2022. Thời gian tổ chức cuộc thi từ ngày 02/08/2022 đến 10/08/2022.

Leave a Comment