HỌC KỲ DOANH NGHIỆP

Trong quá trình nâng cao chất lượng đào tạo và hội nhập quốc tế, từ năm 2021, Khoa Cơ khí, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM đã bắt đầu triển khai chương trình Học kỳ doanh nghiệp (HKDN) đối với các ngành đào tạo tại Khoa và đã đạt được những thành công nhất định.

Học kỳ doanh nghiệp là một trong các hình thức của học phần “Thực tập và tốt nghiệp”, được bố trí vào học kỳ cuối của chương trình đào tạo. Sinh viên có khoảng thời gian gần 02 tháng tham gia làm việc thực tế tại các doanh nghiệp phù hợp với ngành/chuyên ngành được đào tạo. Hơn nữa, khi tham gia HKDN, bên cạnh sự hướng dẫn và đánh giá về kiến thức của giảng viên thuộc Khoa Cơ khí, sinh viên còn nhận được sự hướng dẫn và đánh giá về thái độ, kỹ năng của nhân sự tại doanh nghiệp.

Sinh viên Khoa Cơ khí tham gia học tập doanh nghiệp tại công ty Lập Phúc

Học kỳ doanh nghiệp mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho cả 03 đối tượng: Sinh viên – Doanh nghiệp – Nhà trường.

Đối với sinh viên: HKDN giúp sinh viên tăng cơ hội tìm được việc làm nhanh sau khi tốt nghiệp. Sinh viên sẽ tích lũy được kinh nghiệm và kỹ năng làm việc thực tế, hiểu về công việc để lựa chọn định hướng nghề nghiệp phù hợp, biết được ứng dụng thực tiễn của chương trình đào tạo, xây dựng mạng lưới nghề nghiệp, sự tự tin và chuyên nghiệp, phát triển thương hiệu cá nhân, kiến thức về ngành nghề và công ty.

Đối với doanh nghiệp: HKDN cũng giúp nhà tuyển dụng lựa chọn những sinh viên phù hợp làm việc toàn thời gian. Đây là nguồn nhân lực tiềm năng, đảm bảo nguồn nhân lực tương lai tốt nhất cho doanh nghiệp. Ngoài ra, hoạt động này cũng giúp doanh nghiệp thể hiện trách nhiệm đối với xã hội và góp phần xây dựng danh tiếng cho doanh nghiệp.

Đối với nhà trường: HKDN giúp việc xây dựng chương trình đào tạo gắn kết hơn với nhu cầu của đơn vị tuyển dụng; nâng cao tính thực tiễn và chất lượng của chương trình đào tạo.

Sinh viên thực tập doanh nghiệp tại công ty Hồng Ký

Khoa Cơ khí có mỗi quan hệ mật thiết với nhiều doanh nghiệp lớn như Công ty Khuôn mẫu Lập Phúc, Công ty cơ khí Hồng Ký, Công ty Khuôn chính xác Duy Tân, Công ty Thiết bị siêu âm Vietsonic, Công ty Phana …, nhờ đó sinh viên Khoa Cơ khí sẽ được học tập trên những máy móc và dây chuyền hiện đại, phù hợp thực tiễn nghề nghiệp sau này.

                                                            Một số hình ảnh sinh viên học tập tại các doanh nghiệp có hợp tác với Khoa Cơ khí