LIÊN CHI ĐOÀN KHOA CƠ KHÍ

Bí thư Liên Chi Đoàn Khoa Cơ khí

Thầy Nguyễn Khắc Huy

     Liên chi Đoàn Khoa Cơ khí là một tập thể năng động và sáng tạo, đã dành được rất nhiều thành tích trong các hoạt động, phong trào, hội thi do Đoàn Trường và Thành Đoàn tổ chức. Ngoài ra, Liên chi Đoàn Khoa Cơ khí còn chủ động thực hiện các hoạt động và phong trào ý nghĩa nhằm tạo điều kiện cho các bạn đoàn viên thể hiện tinh thần đoàn kết và năng lực của mình. Có thể kể đến các hoạt động mà Liên chi Đoàn Khoa Cơ khí đã tổ chức trong suốt những năm qua như:

     –  Hoạt động Bóng đá chào mừng ngày lễ 30/04 và 01/05.

     – Phong Trào Cắm hoa mừng ngày Nhà giáo 20/11 hằng năm.

     – Hoạt động Từ thiện nhằm hỗ trợ các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

     – Phong trào Chủ nhật xanh làm đẹp khuôn viên Khoa và Trường.

     – Hoạt động tình nguyện nhân dịp Tết Nguyên Đán.  

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG ĐOÀN, HỘI CỦA LIÊN CHI ĐOÀN KHOA CƠ KHÍ