CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO DỤNG CỤ

Tên ngành, nghề: CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO DỤNG CỤ

Mã ngành, nghề: 5510212

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Hình thức đào tạo: Chính quy (Tín chỉ)

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THCS

Thời gian đào tạo: 03 năm

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung:

          – Kỹ thuật viên ngành Công nghệ chế tạo dụng cụ, có phẩm chất đạo đức, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, trung thực và có tính kỷ luật cao, chính xác. Sẵn sàng đảm nhiệm các công việc được giao ở các nhà máy, xí nghiệp, công ty, cơ sở sản xuất, kinh doanh. Không ngừng cải tiến kỹ thuật, áp dụng công nghệ chế tạo mới vào sản xuất.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

        – Trình bày được những nội dung cơ bản về: Vẽ kỹ thuật, Vật liệu học, Dung sai – Kỹ thuật đo, về An toàn và môi trường công nghiệp.

        – Kiến thức tổng hợp về quá trình chế tạo dụng cụ, kiến thức về qui trình công nghệ gia công, lắp ráp và vận hành hệ thống truyền động cơ khí.

        – Áp dụng được những kiến thức cơ sở và chuyên môn đã học để xử lý các yếu tố công nghệ trong ngành cơ khí. Khả năng tổ chức, khai thác các máy móc và thiết bị cơ khí nhằm phục vụ sản xuất..

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

         – Đảm nhiệm tốt công việc của kỹ thuật viên chế tạo dụng cụ.

         – Tham gia điều hành sản xuất trên các trang thiết bị công nghệ cơ khí cũng như trong các hoạt động dịch vụ kỹ thuật có liên quan đến lĩnh vực cơ khí ở mức độ cấp phân xưởng sản xuất.

         – Tổ chức, lập kế hoạch, quản lý được quá trình sản xuất ở một xưởng, tổ sản xuất; là cầu nối trung gian tin cậy giữa kỹ sư và công nhân, giữa lãnh đạo và công nhân trong nghiên cứu, sản xuất thuộc lĩnh vực cơ khí.

        – Tiếp tục học lên các bậc cao hơn.

2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:

– Số lượng môn học: 47

– Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 139 tín chỉ.

– Khối lượng các môn học chung/ đại cương: 315 giờ.

– Khối lượng các môn học văn hóa: 1110 giờ

– Khối lượng các môn học chuyên môn: 1410 giờ.

– Khối lượng lý thuyết: 527 giờ; Thực hành, Thực hành, thí nghiệm: 1198 giờ.

– Thời gian khóa học: 3 năm.

3. Nội dung chương trình:

Leave a Comment