CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP CƠ KHÍ CHẾ TẠO

Tên ngành, nghề: CƠ KHÍ CHẾ TẠO

Mã ngành, nghề: 5510117

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Hình thức đào tạo: Chính quy (Tín chỉ)

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THCS

Thời gian đào tạo: 03 năm

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung:

– Đào  tạo học sinh có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe; có kiến thức, khả năng tư duy, kỹ năng thực hành nghề nghiệp; ứng dụng khoa học – công nghệ.

– Kỹ thuật viên ngành Cơ khí chế tạo, có phẩm chất đạo đức, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, trung thực và có tính kỷ luật cao, chính xác. Sẵn sàng đảm nhiệm các công việc được giao ở các nhà máy, xí nghiệp, công ty, cơ sở sản xuất, kinh doanh. Không ngừng cải tiến kỹ thuật, áp dụng công nghệ mới vào sản xuất.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

– Trình bày được những nội dung cơ bản về: Vẽ kỹ thuật, Vật liệu học, Dung sai – Kỹ thuật đo, về An toàn và môi trường công nghiệp.

– Đọc được bản vẽ chi tiết, vận hành, điều chỉnh được máy công cụ vạn năng để gia công chi tiết.

– Lập trình được CNC căn bản trên hệ điều hành Fanuc và mô phỏng được gia công sau lập trình. Thao tác và vận hành được máy CNC để gia công chi tiết.

– Thực hiện được quy trình sản xuất chung và quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm cơ khí với độ chính xác về kích thước, về hình dáng, về vị trí tương quan cấp 12 đến cấp 8.

– Trình bày được các vấn đề chuyên môn kỹ thuật gia công trước nhóm, tập thể.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

– Đảm nhiệm tốt công việc của kỹ thuật viên cơ khí chế tạo.

– Đảm nhiệm các công việc về cơ khí chuyên ngành cơ khí chế tạo tại các công ty, nhà máy, xí nghiệp cơ khí chế tạo hoặc trong lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật cơ khí, các cơ sở đào tạo và nghiên cứu có liên quan đến lĩnh vực cơ khí.

– Vị trí công tác: Nhân viên hoặc trưởng tổ công tác kỹ thuật cơ khí chế tạo.

– Có khả năng cập nhật kiến thức, công nghệ mới, khả năng tự học nâng cao trình độ kiến thức và kỹ năng phù hợp với yêu cầu công việc.

– Có khả năng tiếp tục học tập ở trình độ chuyên môn cao hơn tại các trường cao đẳng, đại học, cơ sở đào tạo khác trong và ngoài nước.

2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:

– Số lượng môn học: 47

– Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 139 tín chỉ.

– Khối lượng các môn học chung/ đại cương: 315 giờ.

– Khối lượng các môn học văn hóa: 1110 giờ.

– Khối lượng các môn học chuyên môn: 1410 giờ.

– Khối lượng lý thuyết: 527 giờ; Thực hành, Thực hành, thí nghiệm: 1198 giờ.

– Thời gian khóa học: 3 năm.

3. Nội dung chương trình:

Leave a Comment