CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP CHẾ TẠO KHUÔN MẪU

Tên ngành, nghề: CHẾ TẠO KHUÔN MẪU

Mã ngành, nghề: 5520105

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Hình thức đào tạo: Chính quy (Tín chỉ)

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THCS

Thời gian đào tạo: 03 năm

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung:

   – Nhằm mục tiêu giúp các em hoàn thành chương trình văn hóa và có bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông. Bên cạnh đó, đào  tạo học sinh có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe; có kiến thức, khả năng tư duy, kỹ năng thực hành nghề nghiệp; ứng dụng khoa học – công nghệ.

– Kỹ thuật viên ngành Chế tạo khuôn mẫu, có phẩm chất đạo đức, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, trung thực và có tính kỷ luật cao, chính xác. Sẵn sàng đảm nhiệm các công việc được giao ở các nhà máy, xí nghiệp, công ty, cơ sở sản xuất, kinh doanh về khuôn mẫu. Không ngừng cải tiến kỹ thuật, áp dụng công nghệ kỹ thuật mới vào lĩnh vực khuôn mẫu.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

          – Trình bày được những nội dung cơ bản về: Vẽ kỹ thuật, Vật liệu học, Dung sai – Kỹ thuật đo, về An toàn lao động.

            – Kiến thức tổng hợp về công nghệ khuôn mẫu, kiến thức về qui trình công nghệ gia công chi tiết, lắp ráp và vận hành khuôn mẫu.

         – Áp dụng được những kiến thức cơ sở và chuyên môn đã học để xử lý các yếu tố công nghệ trong ngành khuôn mẫu. Khả năng tổ chức, khai thác các máy móc và thiết bị cơ khí nhằm phục vụ sản xuất khuôn mẫu.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

           – Đảm nhiệm tốt công việc của kỹ thuật viên cơ khí về khuôn mẫu.

           – Tham gia điều hành sản xuất trên các trang thiết bị công nghệ cơ khí cũng như trong các hoạt động dịch vụ kỹ thuật có liên quan đến lĩnh vực cơ khí khuôn mẫu ở mức độ cấp phân xưởng sản xuất.

         – Tổ chức, lập kế hoạch, quản lý được quá trình sản xuất khuôn mẫu ở một xưởng, tổ sản xuất; là cầu nối trung gian tin cậy giữa kỹ sư và công nhân, giữa lãnh đạo và công nhân trong nghiên cứu, sản xuất thuộc lĩnh vực cơ khí khuôn mẫu.

           – Tiếp tục học lên các bậc cao hơn.

2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:

– Số lượng môn học: 45

– Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 139 tín chỉ.

– Khối lượng các môn học chung/ đại cương: 315 giờ.

– Khối lượng các môn học văn hóa: 1110 giờ.

– Khối lượng các môn học chuyên môn: 1380 giờ.

– Khối lượng lý thuyết: 542 giờ; Thực hành, thực hành, thí nghiệm: 1153 giờ.

– Thời gian khóa học: 3 năm.

3. Nội dung chương trình:

Leave a Comment