CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP BẢO TRÌ HỆ THỐNG THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP

Tên ngành, nghề: BẢO TRÌ HỆ THỐNG THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP

Mã ngành, nghề: 5520155

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Hình thức đào tạo: Chính quy (Tín chỉ)

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THCS

Thời gian đào tạo: 03 năm

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung:

            – Nhằm  mục  tiêu giúp các em hoàn thành chương trình văn hóa và có bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông. Bên cạnh đó, đào  tạo học sinh có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe; có kiến thức, khả năng tư duy, kỹ năng Thực hành nghề nghiệp; ứng dụng khoa học – công nghệ.

– Kỹ thuật viên ngành Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp, có phẩm chất đạo đức, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, trung thực và có tính kỷ luật cao, chính xác. Sẵn sàng đảm nhiệm các công việc được giao ở các nhà máy, xí nghiệp, công ty, cơ sở sản xuất, kinh doanh. Không ngừng cải tiến kỹ thuật, áp dụng phương pháp bảo trì hiện đại vào sản xuất..

1.2. Mục tiêu cụ thể:

          – Vận dụng được kiến thức cơ sở chuyên ngành cơ khí, điện và điện tử vào việc tiếp thu các kiến thức chuyên môn và Thực hành bảo trì thiết bị cơ khí trong các cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh, bảo dưỡng thiết bị cơ khí.

        – Trình bày được nội dung các công việc trong quy trình lắp đặt, kiểm tra, vận hành và bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí bao gồm các máy công cụ vạn năng, máy CNC và chuyên dùng.

        – Đọc, hiểu được các thông số kỹ thuật kèm theo hệ thống các thiết bị cơ khí của nhà sản xuất.

        – Mô tả được cấu tạo, nguyên lý làm việc và các yêu cầu kỹ thuật khi vận hành các thiết bị cơ khí trong các cơ sở sản xuất cơ khí..

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

      – Đảm nhiệm tốt công việc của kỹ thuật viên bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp.

      – Lắp đặt, vận hành thử và bàn giao được hệ thống thiết bị cơ khí trong các cơ sở sản xuất vừa và nhỏ khi có đủ tài liệu kỹ thuật liên quan. Thực hiện được công tác bảo dưỡng thường xuyên, bảo dưỡng định kỳ, bảo dưỡng dự phòng và sửa chữa nhỏ các thiết bị cơ khí để duy trì hệ thống thiết bị cơ khí hoạt động ổn định, đảm bảo các thông số kỹ thuật.

     – Giám sát được tình trạng kỹ thuật của các chi tiết và cụm chi tiết trong các hệ thống truyền động cơ khí, điện, hệ thống truyền dẫn thủy lực khí nén, cơ cấu an toàn và phanh hãm trong quá trình vận hành. Theo dõi tình trạng kỹ thuật trong quá trình hoạt động, phát hiện và xử lý kịp thời những biểu hiện bất thường của các thiết bị cơ khí.

    – Xử lý được các sự cố kỹ thuật phổ biến, thay thế các chi tiết và bộ phận hư hỏng đúng yêu cầu kỹ thuật đảm bảo sự vận hành bình thường của hệ thống.

   – Lập được hồ sơ theo dõi tình trạng kỹ thuật các hệ thống thiết bị công nghiệp sau khi bảo trì.

2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:

– Số lượng môn học: 49

– Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 139 tín chỉ.

– Khối lượng các môn học chung/ đại cương: 315 giờ.

– Khối lượng các môn học văn hóa: 1110 giờ.

– Khối lượng các môn học chuyên môn: 1425 giờ.

– Khối lượng lý thuyết: 512 giờ; Thực hành, Thực hành, thí nghiệm: 1228 giờ.

– Thời gian khóa học: 3 năm.

3. Nội dung chương trình:

Leave a Comment