Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Phát triển văn hoá đọc giai đoạn 2021-2025, định hướng 2030 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM

Kính gửi Quý Thầy, Cô trong Khoa Cơ khí Kế hoạch số 1476/KH-LTT-TTTV ngày 14/12/2021 Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án Phát triển văn hóa đọc giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. […]

Kế hoạch diễn tập xử lý tình huống khi sinh viên đi học trực tiếp có ca F0, F1 và biện pháp phòng chống Covid-19 tại Trường CĐ Lý Tự Trọng TP. HCM

Kính gửi Quý Thầy, Cô trong Khoa Cơ khí Kế hoạch số 1462/KH-LTT-TC ngày 10/12/2021 Kế hoạch Tổ chức diễn tập xử lý tình huống khi sinh viên đi học trực tiếp có ca F0, F1 và biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại Trường […]