Đôi nét về ngành Cơ khí

Giới thiệu về ngành Kỹ thuật Cơ khí (Bài viết có sử dụng tư liệu từ Wikipedia) Kỹ thuật cơ khí là một ngành Khoa học kỹ thuật, ứng dụng các nguyên lý vật lý, kỹ thuật và khoa học vật liệu để thiết kế, phân tích, chế tạo và bảo dưỡng […]