BAN LÃNH ĐẠO KHOA CƠ KHÍ

Trưởng khoa: Chung Trần Thế Vinh

SĐT: 0908686554
Email: chungtranthevinh@lttc.edu.vn

Phó Trưởng khoa: Trần Đình Khải

TRẦN ĐÌNH KHẢI - PHÓ TRƯỞNG KHOA

SĐT: 0909040174
Email: trandinhkhai@lttc.edu.vn